Centrala

Galec Sp. z o.o.

ul. Jutrzenki 137 (Oxygen Park A)
02-231 Warszawa
NIP: 522-25-86-670, REGON: 017195950, KRS: 0000051602 Sad Rejonowy dla M. St. Warszawy
w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego
Kapitał Zakładowy: 593 500 PLN

Tel: 22 264 50 91
e-mail: main@polska.leclerc 

Galec Sp. z o.o. oświadcza, że nie wyraża zgody na poddanie sprawy sporów konsumenckich pod rozstrzygniecie organów pozasądowych w oparciu przepisy ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich.